Academy

De KNBSB heeft de ambitie om blijvend aansluiting te houden met de wereldtop. Om dit hoge ambitieniveau te realiseren heeft de KNBSB een meerjaren opleidingsplan voor de jeugd ontwikkelt. De Baseball Academy’s maken binnen het opleidingsplan een belangrijk onderdeel uit.

Een Baseball Academy verzorgt in samenwerking met het onderwijs (veelal een Topsport Talent school, voor onze academie is dat het Calland Lyceum in Amsterdam) een fulltime programma met dagelijkse trainingen en wedstrijden voor talenten in de leeftijd categorie 12 t/m 18 jaar.
Baseball Academy’s zijn verspreid over het land en zijn onderverdeeld in clusters. Talenten uit een cluster kunnen binnen een Baseball Academy hun talent in een professionele omgeving verder ontwikkelen.
Major League Baseball ondersteunt het initiatief van de KNBSB om talenten te ontwikkelen. Ondersteuning op financieel, personeel en materieel gebied.
NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden een basispakket aan voorzieningen samengesteld dat beschikbaar is voor talenten.