Doelstelling

De honkbalvereniging Diamonds Amsterdam heeft als doel het verhogen van het honkbalniveau in Nederland.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
· het uitvoeren van het beleid van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond
· het formeren van honkbalteams waarin talenten op het hoogste landelijke niveau een eigen competitie spelen
· het overleggen met clubs uit de regio en middelbare scholen, die door de talenten worden bezocht, om een zo optimaal mogelijk klimaat te creëren waarbinnen deze talenten zich daadwerkelijk tot tophonkballers in de zin van de NOC/NSF-norm kunnen ontwikkelen.

De vereniging Diamonds Amsterdam werkt samen met de Stichting Baseball Academy Amsterdam.