Naar een veiliger sportklimaat

samen naar een veiliger sportklimaatBeste lezer,
Je hebt het waarschijnlijk al eens meegemaakt: een speler die op onsportieve wijze zijn tegenstander probeert af te leiden, een verkeerde beoordeling door de scheidsrechter of een iets te fanatieke ouder.

Sportbreed
De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom wordt er samen met verenigingen voor gezorgd dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in zijn sport en zichzelf kan zijn. Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken.

Enquête KNBSB
Een onderdeel van dit programma is een onderzoek over plezier en ergernissen bij honkbal- en softbalwedstrijden. Wij nodigen je van harte uit aan dit onderzoek mee te doen. Je kunt deelnemen wanneer je betrokken bent bij honkbal en softbal als speler, trainer/coach, scheidsrechter, bestuurder, vrijwilliger of toeschouwer. Ouders van de jongste jeugdleden kunnen de enquête namens hun zoon of dochter invullen.
Om het (on)gewenste gedrag in de sport aan te kunnen pakken, willen we eerst van de betrokkenen bij onze sporten zelf weten wat er bij wedstrijden speelt. Hoeveel plezier heb je tijdens de wedstrijd en wat maakt een wedstrijd plezierig? Erger jij je weleens aan anderen tijdens de wedstrijd en waar erger je je dan aan? Ook willen we graag weten welke oplossingen jij hebt voor de ergernissen in onze sporten.

We zijn benieuwd naar jouw mening over dit onderwerp! Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Via deze link ga je direct naar de online vragenlijst:

Nog vragen?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Totta Research. Alle verstrekte informatie, persoonlijke gegevens en meningen worden vertrouwelijk verwerkt. Meewerken aan het onderzoek is strikt anoniem. Als je vragen of opmerkingen hebt, dan kan je via support@opinie-plaza.nl contact opnemen met Totta Research (vermeld in dit geval ‘KNBSB’ in het onderwerp van de mail).
Hartelijk bedankt voor je medewerking!

Roy Vink
KNBSB-projectleider ‘Naar een veiliger sportklimaat’